Công Tử ! Không nên a !
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Công Tử ! Không nên a !

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Comedy

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (46 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 907

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 46

27/11/2016

Chapter 45

27/11/2016

Chapter 44

27/11/2016

Chapter 43

27/11/2016

Chapter 42

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/02/2015

Chapter 2

09/02/2015

Chapter 3

12/02/2015

Chapter 4

25/02/2015

Chapter 5

27/02/2015

Chapter 6

08/03/2015

Chapter 7

14/03/2015

Chapter 8

20/03/2015

Chapter 9

30/03/2015

Chapter 10

03/04/2015

Chapter 11

11/04/2015

Chapter 12

12/04/2015

Chapter 13

14/04/2015

Chapter 14

23/04/2015

Chapter 15

14/05/2015

Chapter 16

11/06/2015

Chapter 17

20/06/2015

Chapter 18

27/06/2015

Chapter 19

02/07/2015

Chapter 20

15/07/2015

Chapter 21

23/07/2015

Chapter 22

29/07/2015

Chapter 23

04/08/2015

Chapter 24

12/08/2015

Chapter 25

15/09/2015

Chapter 26

24/09/2015

Chapter 27

05/10/2015

Chapter 28

17/11/2015

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016

Chapter 40

27/11/2016
Top