Constantine - All His Engines
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Constantine - All His Engines

Thể Loại Truyện : Horror

Ngày tạo: 27-12,2013

Ngày cập nhật: 27-12,2013 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 450

Tóm tắt:

Đổi gió bằng chút truyện phong cách Mỹ. Cốt truyện lấy từ những tình tiết rùng rợn, kinh di kinh hoàn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

27/12/2013

Chapter 4

16/08/2013

Chapter 3

16/08/2013

Chapter 2

13/08/2013

Chapter 1

13/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/08/2013

Chapter 2

13/08/2013

Chapter 3

16/08/2013

Chapter 4

16/08/2013

Chapter 5

27/12/2013
Top