Constantine: The Hellblazer - 2015
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Constantine: The Hellblazer - 2015

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Horror, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 271

Tóm tắt:

Sự trở lại của pháp sư nổi loạn, tên đểu cáng hào hoa và là kẻ ghét cay ghét đắng siêu anh húng: John Constantine - người giải quyết những rắc rối trong bóng tối theo cách riêng của mình và lần này, rắc rối khiến John phải đối mặt với chính quá khứ đen tối của mình.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

08/01/2017

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017