Corpse Party: Book of Shadows
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Corpse Party: Book of Shadows

Thể Loại Truyện : Ecchi, Horror, Mystery, Psychological, School Life, Seinen, Supernatural

Ngày tạo: 21-12,2012

Ngày cập nhật: 05-02,2018 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 659

Tóm tắt:

Đây là phần giải thích cho phần Blood Covered Horror FC thực hiện

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

05/02/2018

Chapter 17

05/02/2018

Chapter 16

05/02/2018

Chapter 15

05/02/2018

Chapter 14

05/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

21/12/2012

Chapter 1

21/12/2012

Chapter 2

21/12/2012

Chapter 3

21/12/2012

Chapter 4

21/12/2012

Chapter 5

05/02/2018

Chapter 6

05/02/2018

Chapter 7

05/02/2018

Chapter 8

05/02/2018

Chapter 8.5

05/02/2018

Chapter 9

05/02/2018

Chapter 10

05/02/2018

Chapter 11

05/02/2018

Chapter 12

05/02/2018

Chapter 12.5

05/02/2018

Chapter 13

05/02/2018

Chapter 14

05/02/2018

Chapter 15

05/02/2018

Chapter 16

05/02/2018

Chapter 17

05/02/2018

Chapter 18

05/02/2018