Crazy for You
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Crazy for You

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 07-10,2012

Ngày cập nhật: 07-10,2012 (23 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 939

Tóm tắt:

Sachi học ở một trường nữ nên cô hầu như không có tí kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm. Trong buổi goukon đầu tiên của mình ( buổi gặp mặt kết đôi giữa nam và nữ), sachi đã gặp yuki, 17 năm không có bạn trai cuối cùng đã chấm dứt...Và?!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 23 - End

07/10/2012

Chapter 22

07/10/2012

Chapter 21

07/10/2012

Chapter 20

07/10/2012

Chapter 19

07/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/10/2012

Chapter 2

07/10/2012

Chapter 3

07/10/2012

Chapter 4

07/10/2012

Chapter 5

07/10/2012

Chapter 6

07/10/2012

Chapter 7

07/10/2012

Chapter 8

07/10/2012

Chapter 9

07/10/2012

Chapter 10

07/10/2012

Chapter 11

07/10/2012

Chapter 12

07/10/2012

Chapter 13

07/10/2012

Chapter 14

07/10/2012

Chapter 15

07/10/2012

Chapter 16

07/10/2012

Chapter 17

07/10/2012

Chapter 18

07/10/2012

Chapter 19

07/10/2012

Chapter 20

07/10/2012

Chapter 21

07/10/2012

Chapter 22

07/10/2012

Chapter 23 - End

07/10/2012
Top