Crows
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Crows

Thể Loại Truyện : Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 16-08,2011

Ngày cập nhật: 16-08,2011 (85 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,045

Tóm tắt:

Là Bộ Manga Được Xuất Bản Năm 1990 Của Hiroshi Takahashi Và Sau Này Đã Được Dựng Thành Bộ Phim Crows Zero Đình Đám Được Sản Xuất Năm 2007 (Phần 1) Và Năm 2009 (Phần 2)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 85

16/08/2011

Chapter 84

16/08/2011

Chapter 83

16/08/2011

Chapter 82

16/08/2011

Chapter 81

16/08/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/08/2011

Chapter 2

16/08/2011

Chapter 3

16/08/2011

Chapter 4

16/08/2011

Chapter 5

16/08/2011

Chapter 6

16/08/2011

Chapter 7

16/08/2011

Chapter 8

16/08/2011

Chapter 9

16/08/2011

Chapter 10

16/08/2011

Chapter 11

16/08/2011

Chapter 12

16/08/2011

Chapter 13

16/08/2011

Chapter 14

16/08/2011

Chapter 15

16/08/2011

Chapter 16

16/08/2011

Chapter 17

16/08/2011

Chapter 18

16/08/2011

Chapter 19

16/08/2011

Chapter 20

16/08/2011

Chapter 21

16/08/2011

Chapter 22

16/08/2011

Chapter 23

16/08/2011

Chapter 24

16/08/2011

Chapter 25

16/08/2011

Chapter 26

16/08/2011

Chapter 27

16/08/2011

Chapter 28

16/08/2011

Chapter 29

16/08/2011

Chapter 30

16/08/2011

Chapter 31

16/08/2011

Chapter 32

16/08/2011

Chapter 33

16/08/2011

Chapter 34

16/08/2011

Chapter 35

16/08/2011

Chapter 36

16/08/2011

Chapter 37

16/08/2011

Chapter 38

16/08/2011

Chapter 39

16/08/2011

Chapter 40

16/08/2011
Top