Crows Aftermath
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Crows Aftermath

Thể Loại Truyện : School Life, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 13-08,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 466

Tóm tắt:

Ngoại truyện của Crows:

Nói về thế hệ hành lang vũ trang thứ 5, và thành viên mới tesshou (thủ lĩnh thế hệ thứ 6)! Và hành trình ghi danh mình vào lịch sử của guriko

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

13/08/2014

Chapter 5

13/08/2014

Chapter 4

13/08/2014

Chapter 3

13/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/08/2014

Chapter 2

13/08/2014

Chapter 3

13/08/2014

Chapter 4

13/08/2014

Chapter 5

13/08/2014

Chapter 6

13/08/2014

Chapter 7

27/11/2016
Top