Ctrl+T: Mùa Xuân Mong Chờ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ctrl+T: Mùa Xuân Mong Chờ

Thể Loại Truyện : Drama, One Shot, Psychological, Seinen, Other

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 100

Tóm tắt:

Câu chuyện nhỏ nằm trong tập tranh minh hoạ Ctrl+T xảy ra sau bối cảnh truyện Solanin

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012
Top