Cu-cu-cute!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Cu-cu-cute!

Thể Loại Truyện : Ecchi, Fantasy, Romance, Other

Ngày tạo: 30-09,2014

Ngày cập nhật: 30-09,2014 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 282

Tóm tắt:

Một đứa bất tài gặp một bé công chúa quỉ loli ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

30/09/2014

Chapter 8

10/09/2014

Chapter 7

10/08/2014

Chapter 6

12/04/2014

Chapter 5

08/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

01/11/2013

Chapter 3

03/11/2013

Chapter 4

06/11/2013

Chapter 5

08/11/2013

Chapter 6

12/04/2014

Chapter 7

10/08/2014

Chapter 8

10/09/2014

Chapter 9

30/09/2014
Top