Cương Thi 1995
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Cương Thi 1995

Thể Loại Truyện : Horror, Manhua, Supernatural

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 374

Tóm tắt:

Năm 1995 Thành Đô xảy ra nạn cương thi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra …!?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016
Top