Đại Chúa Tể
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đại Chúa Tể

Thể Loại Truyện : Manhwa, Martial Arts, Action

Ngày tạo: 15-11,2015

Ngày cập nhật: 10-11,2018 (106 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,409

Tóm tắt:

Ở truyện mới này của Lão Đậu, chúng ta có thể gặp lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể. Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch. Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 102

10/11/2018

Chapter 101

27/10/2018

Chapter 100

15/10/2018

Chapter 99

02/10/2018

Chapter 98

12/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/07/2015

Chapter 2

18/07/2015

Chapter 3

18/07/2015

Chapter 4

18/07/2015

Chapter 5

18/07/2015

Chapter 6

18/07/2015

Chapter 7

18/07/2015

Chapter 8

18/07/2015

Chapter 9

18/07/2015

Chapter 10

18/07/2015

Chapter 11

18/07/2015

Chapter 12

18/07/2015

Chapter 13

18/07/2015

Chapter 14

18/07/2015

Chapter 15

18/07/2015

Chapter 16

18/07/2015

Chapter 17

18/07/2015

Chapter 18

18/07/2015

Chapter 19

18/07/2015

Chapter 20

18/07/2015

Chapter 21

18/07/2015

Chapter 22

18/07/2015

Chapter 23

18/07/2015

Chapter 24

18/07/2015

Chapter 25

18/07/2015

Chapter 26

18/07/2015

Chapter 26.5

18/07/2015

Chapter 27

18/07/2015

Chapter 28

25/07/2015

Chapter 29

16/08/2015

Chapter 30

25/08/2015

Chapter 31

15/09/2015

Chapter 32

28/09/2015

Chapter 33

17/10/2015

Chapter 34

26/10/2015

Chapter 35

15/11/2015

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016
Top