Đại Đường Trừ Yêu Sư
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đại Đường Trừ Yêu Sư

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Mystery, Romance, Supernatural, Action, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 146

Tóm tắt:

Đang cập nhật

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016
Top