Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Manhua, Mystery

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 15-10,2018 (228 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 4,035

Tóm tắt:

Main xuyên không đến thế giới tu chân, sau đó phát hiện mình chính là main! Cái này không phải là hại người lành sao? Đánh quái thăng cấp không trọng yếu! Sống được mới là quan trọng a!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 235

15/10/2018

Chapter 234

15/10/2018

Chapter 231

11/10/2018

Chapter 230

11/10/2018

Chapter 229

30/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38

27/07/2017

Chapter 39

27/07/2017

Chapter 40

27/07/2017
Top