Đại Thánh Và Tiểu Yêu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đại Thánh Và Tiểu Yêu

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 04-01,2019 (43 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 147

Tóm tắt:

Bộ truyện vô cùng kute về cặp đôi bắt đầu sống chung. Với vô vàn những câu chuyện vui , buồn, dở khóc dở cười... Mà chắc chắn những cặp đôi ngoài đời thực sẽ ít nhất 1 lần gặp phải...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 74.9

04/01/2019

Chapter 66

04/01/2019

Chapter 65

04/01/2019

Chapter 69.4

04/01/2019

Chapter 62

04/01/2019
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

04/01/2019

Chapter 3

04/01/2019

Chapter 4

04/01/2019

Chapter 5

04/01/2019

Chapter 6

04/01/2019

Chapter 7

04/01/2019

Chapter 8

04/01/2019

Chapter 9

04/01/2019

Chapter 10

04/01/2019

Chapter 11

04/01/2019

Chapter 12

04/01/2019

Chapter 13

04/01/2019

Chapter 16

04/01/2019

Chapter 19

04/01/2019

Chapter 20

04/01/2019

Chapter 21

04/01/2019

Chapter 22

04/01/2019

Chapter 23

04/01/2019

Chapter 24

04/01/2019

Chapter 25

04/01/2019

Chapter 27

04/01/2019

Chapter 28

04/01/2019

Chapter 29

04/01/2019

Chapter 30

04/01/2019

Chapter 31

04/01/2019

Chapter 32

04/01/2019

Chapter 33

04/01/2019

Chapter 34

04/01/2019

Chapter 35

04/01/2019

Chapter 36.43

04/01/2019

Chapter 44

04/01/2019

Chapter 67

04/01/2019

Chapter 69

04/01/2019

Chapter 70

04/01/2019

Chapter 26

04/01/2019

Chapter 45

04/01/2019

Chapter 61

04/01/2019

Chapter 62

04/01/2019

Chapter 69.4

04/01/2019
Top