Đại viên thần
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đại viên thần

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Other, Action

Ngày tạo: 04-10,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 452

Tóm tắt:

Một ngày đẹp trời, có một con dở hơi do vô ý mà đã phá vỡ phong ấn, giải phóng 81 con yêu quái trong truyền thuyết, gây nguy hại cho thế giới con người. Sau khi cảm ơn cái con dở hơi ấy, yêu quái quyết định ăn thịt cô. Và rồi, một anh đẹp trai, ga-lăng, tên là Ngộ Không xuất hiện...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 13

04/10/2015

Chapter 12

04/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/06/2015

Chapter 2

10/06/2015

Chapter 3

12/06/2015

Chapter 4

24/06/2015

Chapter 5

02/07/2015

Chapter 6

09/07/2015

Chapter 7

13/07/2015

Chapter 8

24/07/2015

Chapter 9

30/08/2015

Chapter 10

30/08/2015

Chapter 11

04/10/2015

Chapter 12

04/10/2015

Chapter 13

04/10/2015

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016
Top