Đẫm máu Đức Mẹ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đẫm máu Đức Mẹ

Thể Loại Truyện : Horror, Shoujo, Supernatural, Other

Ngày tạo: 16-10,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (42 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 850

Tóm tắt:

Cuộc gặp gỡ có 1 không 2 giữa 1 ma cà rồng khát khao được chết và một tu sĩ khao khát được sống?! Hai người sẽ đi về đâu....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 40

28/07/2017

Chapter 39

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 36

15/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/04/2014

Chapter 2

06/04/2014

Chapter 3

16/04/2014

Chapter 4

22/05/2014

Chapter 5

07/06/2014

Chapter 6

13/07/2014

Chapter 7

20/07/2014

Chapter 8

03/08/2014

Chapter 9

01/09/2014

Chapter 9.5

14/09/2014

Chapter 10

03/10/2014

Chapter 11

19/11/2014

Chapter 12

02/01/2015

Chapter 13

02/01/2015

Chapter 14

07/02/2015

Chapter 15

21/03/2015

Chapter 16

06/04/2015

Chapter 17

01/08/2015

Chapter 18

01/08/2015

Chapter 19

01/08/2015

Chapter 20

01/08/2015

Chapter 21

16/10/2015

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

15/01/2017

Chapter 32

15/01/2017

Chapter 33

15/01/2017

Chapter 33.5

15/01/2017

Chapter 34

15/01/2017

Chapter 35

15/01/2017

Chapter 36

15/01/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017
Top