Đấm phát chết luôn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đấm phát chết luôn

Thể Loại Truyện : Seinen, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 01-03,2013

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 184

Tóm tắt:

Đấm phát chết luôn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 25

01/03/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 25

01/03/2013

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017
Top