Đàm Vĩnh Biệt
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đàm Vĩnh Biệt

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 20-03,2014

Ngày cập nhật: 20-03,2014 (50 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,788

Tóm tắt:

Hài Troll

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 50

20/03/2014

Chapter 49

20/03/2014

Chapter 48

20/03/2014

Chapter 47

20/03/2014

Chapter 46

20/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/03/2014

Chapter 2

08/03/2014

Chapter 3

08/03/2014

Chapter 4

08/03/2014

Chapter 5

08/03/2014

Chapter 6

08/03/2014

Chapter 7

08/03/2014

Chapter 8

08/03/2014

Chapter 9

08/03/2014

Chapter 10

08/03/2014

Chapter 11

08/03/2014

Chapter 12

08/03/2014

Chapter 13

08/03/2014

Chapter 14

08/03/2014

Chapter 15

08/03/2014

Chapter 16

08/03/2014

Chapter 17

08/03/2014

Chapter 18

08/03/2014

Chapter 19

08/03/2014

Chapter 20

08/03/2014

Chapter 21

08/03/2014

Chapter 22

08/03/2014

Chapter 23

08/03/2014

Chapter 24

08/03/2014

Chapter 25

08/03/2014

Chapter 26

08/03/2014

Chapter 27

08/03/2014

Chapter 28

08/03/2014

Chapter 29

08/03/2014

Chapter 30

08/03/2014

Chapter 31

08/03/2014

Chapter 32

08/03/2014

Chapter 33

08/03/2014

Chapter 34

08/03/2014

Chapter 35

08/03/2014

Chapter 36

08/03/2014

Chapter 37

20/03/2014

Chapter 38

20/03/2014

Chapter 39

20/03/2014

Chapter 40

20/03/2014
Top