Đan Duật Ký
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đan Duật Ký

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Mystery, Shoujo

Ngày tạo: 07-11,2015

Ngày cập nhật: 07-11,2015 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 394

Tóm tắt:

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây. Quyên góp giúp đỡ A3 Manga.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

07/11/2015

Chapter 8

30/09/2015

Chapter 7

01/07/2015

Chapter 6

30/05/2015

Chapter 5

30/04/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/03/2015

Chapter 2

17/03/2015

Chapter 3

30/03/2015

Chapter 4

05/04/2015

Chapter 5

30/04/2015

Chapter 6

30/05/2015

Chapter 7

01/07/2015

Chapter 8

30/09/2015

Chapter 9

07/11/2015
Top