Dangerous love - [Truyện SIM]
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dangerous love - [Truyện SIM]

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 09-08,2014

Ngày cập nhật: 09-08,2014 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 704

Tóm tắt:

Boy over flowers phiên bản shounen-ai

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

09/08/2014

Chapter 9

08/08/2014

Chapter 8

16/06/2014

Chapter 7

27/05/2014

Chapter 6

03/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/04/2014

Chapter 2

08/04/2014

Chapter 3

12/04/2014

Chapter 4

15/04/2014

Chapter 5

23/04/2014

Chapter 6

03/05/2014

Chapter 7

27/05/2014

Chapter 8

16/06/2014

Chapter 9

08/08/2014

Chapter 10

09/08/2014
Top