Dansan Joshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dansan Joshi

Thể Loại Truyện : School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 20-06,2018 (47 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,089

Tóm tắt:

những bài học thiết thực trong thực tế được "bựa hoá"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 40

20/06/2018

Chapter 39

09/06/2018

Chapter 38

31/03/2018

Chapter 37

31/03/2018

Chapter 36.3

31/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

07/01/2017

Chapter 24

07/01/2017

Chapter 25

07/01/2017

Chapter 25.1

07/01/2017

Chapter 25.2

07/01/2017

Chapter 25.5

07/01/2017

Chapter 26

18/01/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 36.1

31/03/2018
Top