Đảo Ngược Sự Thật
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đảo Ngược Sự Thật

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Supernatural, Other

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 23-06,2018 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 167

Tóm tắt:

Bạn tin trên thế giới này có siêu năng lực? Chỉ cần nhấn vào nút “Đảo Ngược” trên điện thoại là có thể thay đổi cuộc sống của người khác… nhưng mà cái giá phải trả sẽ ra sao?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

23/06/2018

Chapter 4.3

14/06/2018

Chapter 4.2

12/06/2018

Chapter 4

09/06/2018

Chapter 3

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

09/06/2018

Chapter 4.2

12/06/2018

Chapter 4.3

14/06/2018

Chapter 5

23/06/2018
Top