Đảo tự sát
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đảo tự sát

Thể Loại Truyện : Drama, Mature, Seinen, Tragedy

Ngày tạo: 15-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (113 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,036

Tóm tắt:

Một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống. Chết có phải là hết và liệu con người ta có đủ can đảm để làm việc đó. Hãy cùng những nhân vật của chúng đi tìm lại ý nghĩa cuộc sống trên một hoang đảo( nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết).

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 113

27/11/2016

Chapter 112

27/11/2016

Chapter 111

27/11/2016

Chapter 110

27/11/2016

Chapter 109

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/02/2013

Chapter 2

09/02/2013

Chapter 3

09/02/2013

Chapter 4

09/02/2013

Chapter 5

09/02/2013

Chapter 6

09/02/2013

Chapter 7

18/05/2015

Chapter 8

22/05/2015

Chapter 9

29/05/2015

Chapter 10

15/11/2015

Chapter 11

15/11/2015

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016

Chapter 40

27/11/2016
Top