Dark Souls - Priscilla!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dark Souls - Priscilla!

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 01-02,2014

Ngày cập nhật: 01-02,2014 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 164

Tóm tắt:

Bộ Doujinshi của bé Priscilla trong game Dark Souls!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

01/02/2014

Chapter 0

01/02/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

01/02/2014

Chapter 1

01/02/2014
Top