Date A Origami
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Date A Origami

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 15-06,2015

Ngày cập nhật: 15-06,2015 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 330

Tóm tắt:

Tổng hợp các câu truyện 4-koma bên lề của series Date A Live!!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

15/06/2015

Chapter 6

15/06/2015

Chapter 5

04/05/2014

Chapter 4

30/04/2014

Chapter 3

25/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/08/2013

Chapter 2

30/08/2013

Chapter 3

25/09/2013

Chapter 4

30/04/2014

Chapter 5

04/05/2014

Chapter 6

15/06/2015

Chapter 7

15/06/2015
Top