Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đầu Bếp Ma Pháp Của Hoàng Tử

Thể Loại Truyện : Manhua, Other, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (42 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 508

Tóm tắt:

Một chàng trai đầu bếp tầm thường nghèo mạt một ngày nọ bị "cha nội" hoàng tử kia phát hiện ra là mấy đồ ăn thằng này nấu sẽ giúp thằng hoàng tử tăng sức mạnh, thế là hoàng tử bắt nó ký giấy bán thân để nấu cho một mình ổng ăn, và sau này nó thành đầu bếp "mạnh mẽ".

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 42

28/07/2017

Chapter 41

28/07/2017

Chapter 40

28/07/2017

Chapter 39

15/01/2017

Chapter 38

15/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

07/01/2017

Chapter 27

07/01/2017

Chapter 28

07/01/2017

Chapter 29

07/01/2017

Chapter 30

07/01/2017

Chapter 31

07/01/2017

Chapter 32

07/01/2017

Chapter 33

07/01/2017

Chapter 34

07/01/2017

Chapter 35

07/01/2017

Chapter 36

07/01/2017

Chapter 37

07/01/2017

Chapter 38

15/01/2017

Chapter 39

15/01/2017

Chapter 40

28/07/2017
Top