Đầu Gấu Biết Yêu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đầu Gấu Biết Yêu

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 15-01,2017

Ngày cập nhật: 29-09,2018 (57 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 908

Tóm tắt:

Đoc tên nhìn hình là biết rồi ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 53.5

28/09/2018

Chapter 53

07/09/2018

Chapter 52

05/09/2018

Chapter 51

04/09/2018

Chapter 49

01/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 7.5

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

10/11/2017

Chapter 12

10/11/2017

Chapter 13

21/01/2018

Chapter 14

24/01/2018

Chapter 15

03/02/2018

Chapter 16

08/02/2018

Chapter 17.1

11/02/2018

Chapter 17.2

11/02/2018

Chapter 17.3

11/02/2018

Chapter 18.1

11/02/2018

Chapter 18.2

11/02/2018

Chapter 19

11/02/2018

Chapter 20

15/02/2018

Chapter 21

04/03/2018

Chapter 22

07/03/2018

Chapter 23

12/03/2018

Chapter 24

18/03/2018

Chapter 30

24/03/2018

Chapter 29

24/03/2018

Chapter 32

08/04/2018

Chapter 27

08/04/2018

Chapter 29

06/05/2018

Chapter 30

10/05/2018

Chapter 31

18/05/2018

Chapter 32

21/06/2018

Chapter 33

21/06/2018

Chapter 34

22/06/2018

Chapter 35

25/06/2018

Chapter 36

02/07/2018
Top