Đấu La Đại Lục 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đấu La Đại Lục 2

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Manhwa, Action, Comedy

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 02-11,2018 (171 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,486

Tóm tắt:

Không biết nói gì luôn nhưng rất khác với phần 1

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 168

02/11/2018

Chapter 167

26/10/2018

Chapter 166

18/10/2018

Chapter 165

18/10/2018

Chapter 164

29/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/07/2017

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38

27/07/2017

Chapter 39

27/07/2017
Top