Đấu Phá Thương Khung
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đấu Phá Thương Khung

Thể Loại Truyện : Manhua, Action

Ngày tạo: 09-11,2015

Ngày cập nhật: 17-11,2018 (248 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,967

Tóm tắt:

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 239

17/11/2018

Chapter 238.3

16/11/2018

Chapter 238.2

13/11/2018

Chapter 238

11/11/2018

Chapter 237.3

09/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/08/2013

Chapter 2

02/08/2013

Chapter 3

02/08/2013

Chapter 4

02/08/2013

Chapter 5

02/08/2013

Chapter 6

02/08/2013

Chapter 7

02/08/2013

Chapter 8

02/08/2013

Chapter 9

02/08/2013

Chapter 10

02/08/2013

Chapter 11

02/08/2013

Chapter 12

02/08/2013

Chapter 13

02/08/2013

Chapter 14

02/08/2013

Chapter 15

02/08/2013

Chapter 16

02/08/2013

Chapter 17

02/08/2013

Chapter 18

02/08/2013

Chapter 19

02/08/2013

Chapter 20

02/08/2013

Chapter 21

02/08/2013

Chapter 22

02/08/2013

Chapter 23

02/08/2013

Chapter 24

02/08/2013

Chapter 25

02/08/2013

Chapter 26

02/08/2013

Chapter 27

02/08/2013

Chapter 28

02/08/2013

Chapter 29

02/08/2013

Chapter 30

02/08/2013

Chapter 31

02/08/2013

Chapter 32

02/08/2013

Chapter 33

02/08/2013

Chapter 34

02/08/2013

Chapter 35

02/08/2013

Chapter 36

02/08/2013

Chapter 37

02/08/2013

Chapter 38

02/08/2013

Chapter 39

02/08/2013

Chapter 40

02/08/2013
Top