Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2

Thể Loại Truyện : Manhua, Martial Arts, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 20-11,2015

Ngày cập nhật: 01-06,2018 (39 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,296

Tóm tắt:

Đây là cuộc phiêu lưu của huyền thoại luyện dược - Dược Trần, người mà sau này đã trở thành sư phụ Viêm đế - Tiêu Viêm Do Season 1 bên tàu ngưng scan, ad đang liên hệ với bạn bè bên đó tuồn về cho anh em Ad tóm tắt lại phần 1 những chap chưa dịch : Dược trần bị dược sung và dược phong hãm hại, vu cho tội ăn trộm thánh dược của dược tộc, khiến mẹ bị xử tử, dược trần được anh của la thụ giúp đỡ trốn ra khỏi đại lao... Link đọc phần 1 : Dược lão truyền kỳ season 1 Xem thêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 40

01/06/2018

Chapter 39

30/05/2018

Chapter 38

25/05/2018

Chapter 37

27/02/2018

Chapter 36

21/01/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/08/2015

Chapter 3

07/08/2015

Chapter 4

09/08/2015

Chapter 5

10/08/2015

Chapter 6

13/08/2015

Chapter 7

14/08/2015

Chapter 8

16/08/2015

Chapter 9

17/08/2015

Chapter 10

21/08/2015

Chapter 11

01/09/2015

Chapter 12

25/09/2015

Chapter 13

12/10/2015

Chapter 14

22/10/2015

Chapter 15

03/11/2015

Chapter 16

20/11/2015

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

01/08/2017

Chapter 27

14/08/2017

Chapter 28

26/08/2017

Chapter 29

04/09/2017

Chapter 30

05/10/2017

Chapter 31

09/10/2017

Chapter 32

30/10/2017

Chapter 33

23/11/2017

Chapter 34

11/12/2017

Chapter 35

01/01/2018

Chapter 36

21/01/2018

Chapter 37

27/02/2018

Chapter 38

25/05/2018

Chapter 39

30/05/2018

Chapter 40

01/06/2018
Top