Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện - Truyền Kỳ Dược Lão
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện - Truyền Kỳ Dược Lão

Thể Loại Truyện : Manhua, Martial Arts, Supernatural, Other

Ngày tạo: 25-08,2015

Ngày cập nhật: 15-10,2018 (39 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 571

Tóm tắt:

Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, quy tắc đó vĩnh viễn không hề thay đổi, ngay cả trong Viễn cổ bát tộc hùng mạnh cũng như thế. Dược Trần Xuất thân từ dược tộc bàng chi, vì đột nhiên nổi tiếng tại đại hội tộc học nên bị Dược Vạn Quy hãm hại, trục xuất khỏi dược tộc, sau nhiều lần gặp được kì duyên đã trở thành luyện dược tông sư cửu phẩm, nhất tinh đấu thánh, là sư phụ của Đệ Nhất Cường Giả Đấu Khí Đại Lục Tiêu Viêm, được tôn là Dược Lão

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 58

15/10/2018

Chapter 57

09/10/2018

Chapter 56

25/09/2018

Chapter 55

10/09/2018

Chapter 54

21/08/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

19/09/2014

Chapter 1

19/09/2014

Chapter 2

20/09/2014

Chapter 3

21/09/2014

Chapter 4

22/09/2014

Chapter 5

23/09/2014

Chapter 6

27/09/2014

Chapter 7

04/10/2014

Chapter 8

05/10/2014

Chapter 9

06/10/2014

Chapter 10

07/10/2014

Chapter 11

08/10/2014

Chapter 12

11/10/2014

Chapter 13

Chapter 14

20/08/2015

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 39

09/06/2018

Chapter 40

09/06/2018

Chapter 41

09/06/2018

Chapter 42

09/06/2018

Chapter 43

13/06/2018

Chapter 44

15/06/2018

Chapter 45

19/06/2018

Chapter 46

26/06/2018

Chapter 47

05/07/2018

Chapter 48

14/07/2018

Chapter 49

19/07/2018

Chapter 50

23/07/2018

Chapter 51

26/07/2018

Chapter 52

29/07/2018

Chapter 53

05/08/2018

Chapter 54

21/08/2018

Chapter 55

10/09/2018

Chapter 56

25/09/2018

Chapter 57

09/10/2018

Chapter 58

15/10/2018
Top