Dâu tây đỏ mọng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dâu tây đỏ mọng

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 146

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017
Top