Dawn of the Frozen Wastelands
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dawn of the Frozen Wastelands

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (14 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 466

Tóm tắt:

Cuộc chiến của số mệnh trên hoang mạc băng giá đã vượt qua không gian và thời gian để các anh hùng tham chiến...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13

15/01/2017

Chapter 12

15/01/2017

Chapter 11

15/01/2017

Chapter 10

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

15/01/2017

Chapter 12

15/01/2017

Chapter 13

15/01/2017

Chapter 14

28/07/2017
Top