Dawn of the Planet of the Apes - Contagion
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dawn of the Planet of the Apes - Contagion

Thể Loại Truyện : Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 04-02,2015

Ngày cập nhật: 04-02,2015 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 279

Tóm tắt:

ngoại truyện của bộ phim ăn khách viễn tưởng nổi tiếng cùng tên

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Danh Sách Tập Truyện

Top