Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Smut, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 21-12,2017 (82 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 1,495

Tóm tắt:

Trình Nhất Nặc bị hãm hại tiến vào phòng của người lạ trong khách sạn, bị hắn kéo lên giường ... còn muốn cô làm thuốc giải tình dược ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 82

21/12/2017

Chapter 81

15/12/2017

Chapter 80

12/12/2017

Chapter 79

10/12/2017

Chapter 78

05/12/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38

27/07/2017

Chapter 39

27/07/2017

Chapter 40

29/07/2017
Top