Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Smut

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 16-08,2018 (55 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 5

Số lần đọc: 1,130

Tóm tắt:

Hay nè ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 55

16/08/2018

Chapter 54

18/07/2018

Chapter 53

07/07/2018

Chapter 52

01/04/2018

Chapter 51

12/11/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/01/2017

Chapter 2

07/01/2017

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

15/01/2017

Chapter 15

15/01/2017

Chapter 16

18/01/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 38

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 39

27/07/2017

Chapter 40

27/07/2017
Top