Đế Vương Trắc
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Đế Vương Trắc

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 17-11,2018 (100 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,203

Tóm tắt:

Hay lém ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 95

17/11/2018

Chapter 94.5

01/11/2018

Chapter 94

31/10/2018

Chapter 93

11/10/2018

Chapter 92

04/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

07/01/2017

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

15/01/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

21/08/2017

Chapter 31

22/08/2017

Chapter 32

10/10/2017

Chapter 33

11/10/2017

Chapter 34

30/10/2017

Chapter 35

31/10/2017

Chapter 36

06/11/2017

Chapter 37

07/11/2017

Chapter 38

01/12/2017

Chapter 39

04/12/2017

Chapter 40

12/12/2017
Top