DEAD DAYS
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

DEAD DAYS

Thể Loại Truyện : Horror, Manhwa, Psychological, Other, Action

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (60 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,316

Tóm tắt:

Sự sinh tồn, cái nhân bản, những ham muốn ích kỷ... Một câu chuyện ly kỳ về những người sống sót trong "thảm họa xác sống".

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 61

27/11/2016

Chapter 60

27/11/2016

Chapter 59

27/11/2016

Chapter 58

27/11/2016

Chapter 57

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/11/2014

Chapter 2

23/11/2014

Chapter 3

23/11/2014

Chapter 4

25/11/2014

Chapter 5

25/11/2014

Chapter 6

26/11/2014

Chapter 7

27/11/2014

Chapter 8

27/11/2014

Chapter 9

30/11/2014

Chapter 10

30/11/2014

Chapter 11

13/12/2014

Chapter 12

Chapter 13

11/02/2015

Chapter 14

15/02/2015

Chapter 15

18/02/2015

Chapter 16

18/02/2015

Chapter 17

19/02/2015

Chapter 18

27/02/2015

Chapter 19

27/02/2015

Chapter 20

27/02/2015

Chapter 21

02/03/2015

Chapter 22

02/03/2015

Chapter 23

08/04/2015

Chapter 24

17/11/2015

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016

Chapter 40

27/11/2016
Top