Dead flowers
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dead flowers

Thể Loại Truyện : Drama, One Shot, Other

Ngày tạo: 01-02,2015

Ngày cập nhật: 01-02,2015 (2 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 136

Tóm tắt:

Bạn đã bao giờ muốn chạy trốn điều gì bằng mọi cách chưa ? Lái moto phòng vù vù vào ban đêm, hay thậm chí tự sát...?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

01/02/2015

Chapter 1

29/03/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/03/2011

Chapter 2

01/02/2015
Top