Dead Sorcerer
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dead Sorcerer

Thể Loại Truyện : Manhwa

Ngày tạo: 21-01,2014

Ngày cập nhật: 21-01,2014 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 919

Tóm tắt:

đây là năm 2030, 16 năm sau khi nhân loại tìm ra được một hợp chất bị ẩn - SDEO1 ( còn được gọi là Mana). Đây là Kỷ Phép Thuật

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

21/01/2014

Chapter 13

21/01/2014

Chapter 12

21/01/2014

Chapter 11

21/01/2014

Chapter 10

06/01/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

06/01/2014

Chapter 1

06/01/2014

Chapter 2

06/01/2014

Chapter 3

06/01/2014

Chapter 4

06/01/2014

Chapter 5

06/01/2014

Chapter 6

06/01/2014

Chapter 7

06/01/2014

Chapter 8

06/01/2014

Chapter 9

06/01/2014

Chapter 10

06/01/2014

Chapter 11

21/01/2014

Chapter 12

21/01/2014

Chapter 13

21/01/2014

Chapter 14

21/01/2014
Top