DEAD WORD PUZZLE
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

DEAD WORD PUZZLE

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Mystery, Seinen

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 67

Tóm tắt:

một trò choi kinh hoàng giữa các sinh viên

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016
Top