DeadHeads
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

DeadHeads

Thể Loại Truyện : Horror, One Shot, Other

Ngày tạo: 23-03,2013

Ngày cập nhật: 23-03,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 92

Tóm tắt:

Câu chuyện bắt đầu khi bạn bắt đầu đọc.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

23/03/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

23/03/2013
Top