Deadpool
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Deadpool

Thể Loại Truyện : Horror, Other, Comic

Ngày tạo: 20-07,2015

Ngày cập nhật: 20-07,2015 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 793

Tóm tắt:

Nhìn cái giề, anh đây Deadpool đây, mún thông não à? vậy thì vào đọc ngay đê mấy đứa, kakaka

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

20/07/2015

Chapter 5.2

03/06/2015

Chapter 5.1

03/06/2015

Chapter 4.2

03/06/2015

Chapter 4.1

03/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2014

Chapter 2

20/10/2014

Chapter 3

05/11/2014

Chapter 4

01/02/2015

Chapter 1.1

02/05/2015

Chapter 5

02/06/2015

Chapter 2.1

03/06/2015

Chapter 2.2

03/06/2015

Chapter 3.1

03/06/2015

Chapter 3.2

03/06/2015

Chapter 4.1

03/06/2015

Chapter 4.2

03/06/2015

Chapter 5.1

03/06/2015

Chapter 5.2

03/06/2015

Chapter 6

20/07/2015
Top