Deadpool: Suicide Kings
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Deadpool: Suicide Kings

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 16-07,2013

Ngày cập nhật: 16-07,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 128

Tóm tắt:

Wade Wilson aka Deadpool aka The Comedian Crimson là một lính đánh thuê. Trong phần này gã được thuê bởi một người tên Conrad nhưng "Đời không như là mơ".....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

16/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/07/2013