Deadpool VS Carnage
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Deadpool VS Carnage

Thể Loại Truyện : Horror, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 22-10,2014

Ngày cập nhật: 22-10,2014 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 216

Tóm tắt:

Không rõ có phải là tay đánh thuê thiện chiến nhất thế giới không, nhưng chắc chắn là gã phiền nhiễu nhất thế giới. Wade Wilson đã được chọn là cho một chương trình tối mật của chính phủ, thứ đã cho anh ta nguyên tố phục hồi chữa lành mọi thương tổn, giờ thì, Wade là gã đánh thuê, chuyên đập đối tượng cần xữ báy xáy trong khi chọc ngoáy màng nhĩ chiến hữu của mình. Hắn ta là gã đánh thuê mồm thúi... Hắn ta là sự phục hóa của sự thoái hóa... Hắn ta là... DEADPOOL

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

22/10/2014

Chapter 3

02/10/2014

Chapter 2

08/09/2014

Chapter 1

23/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/08/2014

Chapter 2

08/09/2014

Chapter 3

02/10/2014

Chapter 4

22/10/2014
Top