Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Fantasy, Harem, Other, Action

Ngày tạo: 21-10,2015

Ngày cập nhật: 14-07,2018 (41 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,339

Tóm tắt:

Lập trình viên 29 tuổi Suzuki Ichirou, trong một lần bị triệu hồi vào chính game do anh ta làm.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41

14/07/2018

Chapter 44

13/07/2018

Chapter 43

13/07/2018

Chapter 42

13/07/2018

Chapter 37

01/05/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

03/09/2017

Chapter 35

17/10/2017

Chapter 36

02/11/2017

Chapter 37

01/05/2018

Chapter 42

13/07/2018

Chapter 43

13/07/2018

Chapter 44

13/07/2018
Top