Death Note Doujinshi - Angelic Reeds
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Death Note Doujinshi - Angelic Reeds

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 11-09,2013

Ngày cập nhật: 11-09,2013 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 126

Tóm tắt:

Quá khứ của Near và mối quan hệ với L khi còn ở Wammy's House

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

11/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

11/09/2013
Top