Death Note Doujinshi - Judgement
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Death Note Doujinshi - Judgement

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 15-12,2013

Ngày cập nhật: 15-12,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 143

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

15/12/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

15/12/2013
Top