Death Note Doujinshi - Mbit, The Two Are Friends
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Death Note Doujinshi - Mbit, The Two Are Friends

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 19-11,2013

Ngày cập nhật: 19-11,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 111

Tóm tắt:

Tìm trên BakaUpdates không có nên bỏ qua phần này nha=))

Yên tâm là không có gì khủng hoảng lắm đâu :">

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

19/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

19/11/2013
Top