Death Note Omake
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Death Note Omake

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 25-08,2013

Ngày cập nhật: 25-08,2013 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 96

Tóm tắt:

9 trang 4koma trích từ vol 13 của DN.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

25/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/08/2013
Top